ข่าวอุดรธานี
max อุดรธานี
 
 
โครงการจัดตั้งคณะแสดงหมอลำ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรฯ
 
Share |
วันที่ 21 ก.ค.53 เวลา10.00น.ณ.ห้องภูพระบาท ผศ.ดร.สุรพงษ์ ลือทองจักษ์ ได้เป็นประธานเปิดโครงการจัดตั้งคณะแสดงหมอลำของคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรฯโดยมี ผศ.ดร.สุกิจ พลประถม รองคณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์ฯประโครงการฯเป็นผู้กล่าวรายงาน

ด้วยงานสืบสาน ส่งเสริม อนุรักษ์และเผยแพร่ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานเป็นหนึ่งในพันธกิจกหลักของ คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรฯ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามพันธิกิจดังกล่าว จึงได้เล็งเห็นศิลปะการแสดงภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน คือการแสดงหมอลำซึ่งนับวันจะค่อยๆสูญหาย ทางคณะมนุษย์ศาสตร์ฯ จึงได้จัดตั้งโครงการจัดตั้งคณะหมอลำขึ้นและบรรยายหัวข้อเรื่อง “ศิลปะการแสดงหมอลำพื้นบ้านท้องถิ่นอีสาน”

โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูการแสดงหมอลำ 2.เพื่อเป็นการส่งเสริมเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมพื้นบ้านประเภทหมอลำในระดับอุดมศึกษา 3.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุทต์ใช้ให้สอดรับกับการต้องการของสังคม 4. เพื่อจัดตั้งคณะหมอลำประเภทหมอลำกลอน หมอลำเรื่องต่อกลอนและหมอลำกลอนซิ่ง ประจำคณะมนุษย์ศาสตร์ฯมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรฯ ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานและสามารถดำเนินการแสดงให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะชน

ทีมข่าวอุดรดีดอทคอม

 
 

ผัดไท

digital
ข่าว

  ประชาชาติธุรกิจ
  voicetv
  innnews
  suthichaiyoon
  nationmultimedia
  bangkokpost
  สยามธุรกิจ
  ฐานเศรษฐกิจ
  สยามกีฬา
  นสพดอทคอม
  กรุงเทพธุรกิจ
  ข่าวหุ้น
  ไทยโพสต์
  ไทยรัฐ
  เทคโนโลยีชาวบ้าน
  เส้นทางเศรษฐี
  ข่าวสด
  มติชน
  คมชัดลึก
  บางกอกทูเดย์
  บ้านเมือง
  โพสต์ทูเดย์
  แนวหน้า
  เดลินิวส์
  ผู้จัดการ

เว็บอุดร

  อุดรพิทยานุกูล
  พีเพิลเรดิโอ
  หลวงตามหาบัว
  โรงพยาบาลอุดรธานี
  หอการค้าจ.อุดรธานี
  อบจ.อุดรธานี
  วิทยาลัยพยาบาลฯ
  อาชีวศึกษาอุดรธานี
  สภ.อ.เมืองอุดรธานี
  เทศบาลนครอุดรธานี
  ราชภัฏอุดรธานี
  ศาลากลางอุดรธานี

หนังสืออ่านฟรี

  พุทธทาสดอทคอม
  ดังตฤน
  สามเกลอ

 

อุดรธานี ข่าวอุดรธานี อุดรดีดอทคอม ติดต่อเว็บมาสเตอร์ udondee@yahoo.com

eXTReMe Tracker