ข่าวอุดรธานี
max อุดรธานี
 
 
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี2553 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรฯจำกัด
 
Share |
วันที่ 23 ต.ค.53 เวลา09.00 น.ณ.ประชุมอุดรดุษฎี โรงแรมเจริญโฮเต็ล นายประเวศ รัตนวงศ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรฯจำกัด ได้เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2553 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรฯจำกัด ตามที่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรฯจำกัด ชุดที่48 ได้ดำเนินการมาครบรอบปีบัญชีตามข้อบังคับ จะต้องมีการดำเนินการประชุมสามัญประจำปี เพื่อรายงานการดำเนินกิจการต่อสมาชิกทุกท่านทราบ

ซึ่งในการประชุมในครั้งนี้ โดยระเบียบวาระที่1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ ระเบียบวาระที่2 เรื่องรับรองรายงานในการประชุมใหญ่ครั้งที่แล้ว ระเบียบวาระที่3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ เกี่ยวกับ เรื่องสามชิกเข้าใหม่และลาออกจากสหกรณ์ระหว่างปี2553 ,รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2553,รายงานผลการตรวจสอบกิจการประจำปี 2553และรายงานผลการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ระเบียบวาระที่4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ เกี่ยวกับเรื่องเสนองบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำ2553,พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำ2553,เสนองบประมาณรายจ่ายปี2554,พิจารณากำหนดวงเงินกู้ยืมประจำปี2554 ,พิจารณากำหนดวงเงินกู้ยืมประจำปี2554 ,พิจารณาจ้างผู้สอบบัญชีสหกรณ์ประจำปี2554 และเรื่องการเลือกตั้ง กรรมการดำเนินการประจำปี2554-2555 ระเบียบวาระที่5 ซึ่งเป็นวาระสุดท้าย เกี่ยวกับเรื่องทั่วไป

ปภาวรินท์ ใจกล้า

ทีมข่าวอุดรดีดอทคอม

 
 

ผัดไท

digital
ข่าว

  ประชาชาติธุรกิจ
  voicetv
  innnews
  suthichaiyoon
  nationmultimedia
  bangkokpost
  สยามธุรกิจ
  ฐานเศรษฐกิจ
  สยามกีฬา
  นสพดอทคอม
  กรุงเทพธุรกิจ
  ข่าวหุ้น
  ไทยโพสต์
  ไทยรัฐ
  เทคโนโลยีชาวบ้าน
  เส้นทางเศรษฐี
  ข่าวสด
  มติชน
  คมชัดลึก
  บางกอกทูเดย์
  บ้านเมือง
  โพสต์ทูเดย์
  แนวหน้า
  เดลินิวส์
  ผู้จัดการ

เว็บอุดร

  อุดรพิทยานุกูล
  พีเพิลเรดิโอ
  หลวงตามหาบัว
  โรงพยาบาลอุดรธานี
  หอการค้าจ.อุดรธานี
  อบจ.อุดรธานี
  วิทยาลัยพยาบาลฯ
  อาชีวศึกษาอุดรธานี
  สภ.อ.เมืองอุดรธานี
  เทศบาลนครอุดรธานี
  ราชภัฏอุดรธานี
  ศาลากลางอุดรธานี

หนังสืออ่านฟรี

  พุทธทาสดอทคอม
  ดังตฤน
  สามเกลอ

 

อุดรธานี ข่าวอุดรธานี อุดรดีดอทคอม ติดต่อเว็บมาสเตอร์ udondee@yahoo.com

eXTReMe Tracker