ข่าวอุดรธานี
max อุดรธานี
 
 
สสจ.อุดรฯร่วมกับบุคลากรทางด้านสาธารณสุขแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 11
 
Share |
วันที่ 15 ม.ค.53เวลา 09.30 น.ณ.สนามกีฬากลาง สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอุดรฯ นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ รองผู้ว่าราชการจ.อุดรฯ เป็นประธานเปิดการแข่งกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 11 โดยมีนายแพทย์สมนึก เตมียสถิต ผู้อำนวยการศูนย์มะเร็ง นายอภิสิทธิ์ ศรีสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรฯ และนักกีฬาซึ่งเป็นบุคลากรทางด่านสาธารณสุขจาก 20 อำเภอ และหน่วยงานในสังกัดส่วนกลางอันประกอบไปด้วยโรงพยาบาลอุดรฯ ศูนย์มะเร็ง ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 ศูนย์บำบัดยาเพสติดอุดรฯ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรฯศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่16 เข้าร่วมทำการแข่งขันกว่า 1,000 คน โดยแบ่งการแข่งขันกีฬาออกเป็น 12 ประเภทกีฬาทั้งพื้นบ้าน

นายสัญชัย ปิยพงษ์กุล นายแพทย์สาธารณสุขจ.อุดรฯได้กล่าวว่า การจัดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 11 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขทุกคนเข้าร่วมโครงการและออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอและตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างสุขภาพโดยการออกกำลังกายและสามารถเป็นต้นแบบได้ เป็นการส่งเสริมให้บุคลากรสาธารณสุขของหน่วยงานต่างๆ ในจ.อุดรฯ ได้มีการพบปะสังสรรค์อันจะส่งเสริมให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีรักใคร่กลมเกลียวและเกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกัน เพื่อให้บุคลากรทางด้านสาธารณสุขทุกกลุ่มวัย มีการสร้างสุขภาพโดยการมุ่งเน้นด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อม 6 อ.ได้แก่ อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ อนามัยชุมชน อโรคยาและอบายมุข เพื่อเป็นหน่วยงานต้นแบบในการออกกำลังกายแก่หน่วยงานอื่นและประชาชนในจังหวัดอุดรธานี และเพื่อให้ได้ตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากระทรวงสาธารณสุขในระดับเขตและกระทรวงสาธารณสุข

ปภาวรินท์ ใจกล้า

ทีมข่าวอุดรดีดอทคอม

 
 

ผัดไท

digital
ข่าว

  ประชาชาติธุรกิจ
  voicetv
  innnews
  suthichaiyoon
  nationmultimedia
  bangkokpost
  สยามธุรกิจ
  ฐานเศรษฐกิจ
  สยามกีฬา
  นสพดอทคอม
  กรุงเทพธุรกิจ
  ข่าวหุ้น
  ไทยโพสต์
  ไทยรัฐ
  เทคโนโลยีชาวบ้าน
  เส้นทางเศรษฐี
  ข่าวสด
  มติชน
  คมชัดลึก
  บางกอกทูเดย์
  บ้านเมือง
  โพสต์ทูเดย์
  แนวหน้า
  เดลินิวส์
  ผู้จัดการ

เว็บอุดร

  อุดรพิทยานุกูล
  พีเพิลเรดิโอ
  หลวงตามหาบัว
  โรงพยาบาลอุดรธานี
  หอการค้าจ.อุดรธานี
  อบจ.อุดรธานี
  วิทยาลัยพยาบาลฯ
  อาชีวศึกษาอุดรธานี
  สภ.อ.เมืองอุดรธานี
  เทศบาลนครอุดรธานี
  ราชภัฏอุดรธานี
  ศาลากลางอุดรธานี

หนังสืออ่านฟรี

  พุทธทาสดอทคอม
  ดังตฤน
  สามเกลอ

 

อุดรธานี ข่าวอุดรธานี อุดรดีดอทคอม ติดต่อเว็บมาสเตอร์ udondee@yahoo.com

eXTReMe Tracker